1banner logo3
1misterair3
2FREE ok

แอร์ฮิตาชิ HITACHI

 
แอร์ Hitachi รุ่น EJ-SERIES แบบติดผนัง รีโมทไร้สาย สินค้าใหม่ 2020
รับประกันคอม 7 ปี แผงคอล์ยเย็นและแผงคอล์ร้อน 4 ปี อะไหล่ 1 ปี
MODEL BTU EER เบอร์ ราคาพร้อมติดตั้ง  
EJ10CKT 10,260 13.64 5 11,500 บาท ***ฟรีทุกอย่าง !!!
EJ13CKT 12,270 13.42 5 12,500 บาท ***ฟรีทุกอย่าง !!!
EJ18CKT 20,600 13.46 5 18,900 บาท ***ฟรีทุกอย่าง !!!
EJ24CKT 23,550 13.35 5 27,500 บาท ***ฟรีทุกอย่าง !!!

หมายเหตู : แผงคอล์ยเย็นและคอล์ยร้อนเป็นทองแดง

                                              
   แอร์ Hitachi รุ่น Inverter XJ-SERIES แบบติดผนัง รีโมทไร้สาย สินค้าใหม่ 2020
            รับประกันคอม 7 ปี แผงคอล์ยเย็นและแผงคอล์ร้อน 4 ปี อะไหล่ 1 ปี
MODEL BTU EER เบอร์ ราคาพร้อมติดตั้ง  
XJ10CKT 9,417 16.95 5 13,900 บาท ***ฟรีทุกอย่าง !!!
XJ13CKT 12,169 16.64 5 15,900 บาท ***ฟรีทุกอย่าง !!!
XJ18CKT 18,731 18.56 5 23,900 บาท ***ฟรีทุกอย่าง !!!
XJ24CKT 23,624 18.94 5 29,500 บาท ***ฟรีทุกอย่าง !!!

หมายเหตู : แผงคอล์ยเย็นและคอล์ยร้อนเป็นทองแดง